Stressoren



Je persoonlijke eigenschappen en het interpreteren van zaken zijn belangrijke factoren, die de stress verhogen. Vaak gaat dat gedrag onbewust. Je handelt zonder na te denken. Je hebt het altijd zo gedaan. Toch ervaar je er zo nu en dan hinder van. Je hebt echter geen idee waarom.


Daarom is het zo prettig om zaken die je storen met anderen te bespreken. Zij kijken met een andere invalshoek naar jouw probleem.


Op die manier word je je bewust van je handelen en ontdek je het waarom.

En misschien ontdek je zo ook mogelijkheden om het ongewenste gedrag te veranderen.


Herken je stressoren


De volgende gewoonten en eigenschappen kunnen storend voor je functioneren zijn. Misschien herken je een eigenschap of een gewoonte waar je hinder van hebt.


Perfectionisme

Perfectionisten worden vaak aangezien voor mensen die goed presteren en dat is slechts deels waar. Hun presteren gaat gepaard met nogal veel stress.


Perfectionisten stellen, evenals goede presteerders, hoge doelen voor zichzelf. Goede presteerders zijn tevreden met een goed resultaat. Perfectionisten zijn dat niet.


Bijna perfect ervaren zij als een mislukking. Hun angst voor een mislukking kan een reden zijn om dingen uit te stellen. Op deze wijze bouwen zij voor zichzelf een enorme stress op.


Pessimisme

Een pessimist gelooft dat de negatieve dingen in zijn leven door hem veroorzaakt worden. Dat zorgt voor stress. Positieve zaken worden door anderen tot stand gebracht.


Een dergelijke gedachtegang zorgt ervoor dat je je passief en negatief gaat gedragen. Je functioneert niet meer, zoals je zou willen en dat frustreert. Met als gevolg: stress.


Controlfreak

Als je over alles en iedereen controle wil, is het niet verwonderlijk dat er stress ontstaat. Dat je zelfs door die spanning last krijgt van lichamelijke klachten, is een gegeven.

De spanningen en het je vaak machteloos voelen kunnen zelfs gaan leiden tot een depressie.


Agressie

Boosheid en stress trekken meestal samen op. Ze zijn beide het gevolg van hoe je tegen zaken aankijkt en hoe je ermee omgaat.

Vaak is boosheid een uiting van onvermogen. Je bent ergens onzeker over en je camoufleert dat met agressief gedrag.


Piekeren

Piekeren roep je bij jezelf op. Het is moeilijk om deze gewoonte te onderbreken. Laat staan af te leren.


Je bent in je hoofd voortdurend met dezelfde zaken bezig.

Je komt niet in actie. Op deze manier ben je stress aan het opbouwen.


Je rust/herstelmomenten bouw je juist af. Dat is een ongunstige ontwikkeling. Je gaat steeds minder ondernemen. Je benadert zaken steeds negatiever. Je zelfvertrouwen neemt daardoor verder af.


Negatief denken

Als je in extremen denkt, dan ben je bezig om enorme stress op te roepen en je zelfvertrouwen de grond in de boren. Als je over-generaliseert (alle verkoopsters zijn onbeschoft) dan verlies je het contact met de werkelijkheid en dat veroorzaakt weer stress.


Terug naar boven




Je bevindt je op de site:


Pensatore sites


Angst:



Burn-out:



Coachen:



Ontspannen:



Stress:



Zelfkennis:



Zelfvertrouwen:



Interessante sites: