Stress bij ouders en leerlingVaak worden de leerproblemen van een kind als oorzaak van stress gezien. En dat is zeker niet altijd het geval.

De omgevingsfactoren zijn minstens zo belangrijk.

Door veranderingen in de leefstijl aan te brengen wordt het stressniveau al afgebouwd en kunnen leerproblemen makkelijker aangepakt worden.


Manieren om de stress voor ouders en leerlingen te verlagen:


Herken lichamelijke klachten.

Spanningshoofdpijn, rugpijn en onrustige darmen zijn vaak signalen van stress.


Hoe eerder je die signalen herkent, hoe eerder je kunt ingrijpen. Door vroegtijdig actie te ondernemen zijn de noodzakelijke veranderingen nog makkelijk toe te passen.


Zorg voor een goede gezondheid.

Door gezond te eten, alcohol te mijden, koffie drinken te matigen en niet te roken zorg je ervoor dat je stressniveau laag blijft.


Regelmatig bewegen.

Sport is bij uitstek geschikt om je geestelijke en fysieke conditie op peil te houden. Vaak kunnen kinderen met leerproblemen uitblinken op dit terrein en dat werkt weer stimulerend.


Kies een hobby.

Door je op je hobby te focussen, ben je tijdelijk verlost van de stress. Op deze wijze kun je zowel geestelijk als fysiek herstellen en neemt je energieniveau weer toe.


Onderneem sociale activiteiten.

Door tijd door te brengen met vrienden, deel te nemen aan clubactiviteiten ontstress je op natuurlijke wijze. Ouders en leerlingen bouwen zo aan een netwerk, dat hen ook steun kan bieden.


Mediteren.

Door regelmatig te mediteren wordt het stressniveau verlaagd. Door je ogen te sluiten, bewust te ademhalen en aan iets aangenaams te denken ontstress je. Door dit regelmatig te doen creëer je ontspanning en rust.


Help anderen.

Vrijwilligerswerk is een geweldige manier om te ontstressen,

je eigenwaarde te laten toenemen en je sociale vaardigheden te ontwikkelen.


Wees open.

Stress, angst en depressie gaan nogal eens samen.

Door vroegtijdig met problemen naar buiten te treden voorkom je escalatie.


Wees realistisch.

Het komt nogal eens voor dat ouders onrealistische en hoge verwachtingen hebben. Zij verhogen daardoor de studiedruk op het kind. En ook de faalangst wordt daardoor flink gevoed.


Structuur.

Door te zorgen dat thuis een veilig haven is, ontlasten de ouders het kind. Zorg dat het leefpatroon binnen het gezin gestructureerd is en daardoor herkenbaar. Te vaak ontbreekt dat en vooral jongere kinderen hebben regelmaat en duidelijkheid nodig.Ouderhulp


Ouders kunnen door de volgende zaken een steun voor het kind zijn en daardoor de schoolstress verminderen:


Communiceer open.

Door regelmatig te vragen naar hoe de schooldag was, bied je als ouder de mogelijkheid aan het kind om eventuele problemen aan de orde te stellen. Luister echt, zodat je begrijpt en voelt wat het kind bedoelt te zeggen.


Wacht niet op het rapport.

Zorg dat je als ouder op de hoogte blijft van de studievorderingen van je kind op school. Op die wijze kun je vroegtijdig met je kind en onderwijzer actie ondernemen en de stress voor het kind reduceren.


Doe mee op school.

Door aan schoolactiviteiten deel te nemen leer je de studieomgeving van je kind kennen. Je legt informele contacten en je krijgt inzicht in de leefwereld van je kind.Ontspannen


Angst en stress op school kunnen het zelfvertrouwen van het kind ernstig ondermijnen. Dat leidt tot slechte schoolprestaties en nog meer stress. Een vicieuze cirkel van negativiteit die snel doorbroken moet worden.


Door middel van buitenschoolse activiteiten kun je als ouder zorgen dat het kind zich kan ontspannen. Vraag dan ook geen prestaties op dat moment, laat het kind genieten en spelen.

Breng thuis rustmomenten aan door op vaste tijden te ontspannen: bijvoorbeeld door te gaan lezen, of lekker luieren.


Terug naar boven
Je bevindt je op de site:


Pensatore sites


Angst:Burn-out:Coachen:Ontspannen:Stress:Zelfkennis:Zelfvertrouwen:Interessante sites: