StudiestressVeel kinderen van alle leeftijden ervaren een vorm van studiestress. Veelal speelt de prestatiedruk een rol. Door de faalangst, die daarbij hoort, neemt de studiestress toe. Maar er zijn meer factoren: sociale onrust, milieuzaken en wanbeleid bij onderwijsorganisaties.


Sociale stressoren


Veel kinderen ervaren een mate van stress of angst in sociale situaties die ze tegenkomen op school.


Een bekend fenomeen is het pesten. Sommige kinderen worden daar het slachtoffer van en voor hen is de school een stressvolle omgeving.


De docent


Degene die voor de klas staat heeft een grote invloed op de ervaring, die kinderen tijdens hun studietijd opdoen.

Falende docenten zorgen voor veel ellende. De onrust die zij teweegbrengen zorgt voor een onrustige studieomgeving,

waarin stress vrij spel heeft.


Jonge mensen raken daardoor onzeker. Het oude klassikale schoolsysteem versterkte dit gegeven. Als er een mismatch is tussen student en docent, kan een kind negatieve gevoelens over school en de eigen capaciteiten ontwikkelen.


Vrienden


Van je vrienden moet je het hebben, is een bekend gezegde. Vrienden/vriendinnen spelen een belangrijke rol in je studietijd. Je wilt bij hen horen.


Zij geven je rol binnen de schoolgemeenschap aan. Met de huidige social media wordt dit nog eens extra benadrukt. Het is een stressvol gedoe en menigeen komt ongewild in een sociaal isolement.

Francis Bacon:
"Er is geen grote overeenkomst tussen leren en wijsheid."


Stresssignalen


Stress kun je herkennen aan de signalen die je afgeeft. Ook bij de studiestress zijn er veranderingen in je gedrag aan te wijzen. De volgende signalen moeten je alarmeren:


  1. Sociaal isolement. Je besteedt zoveel tijd aan je studie, dat je sociale leven eronder lijdt. Je ziet je vrienden en vriendinnen bijna niet meer. Een sociaal isolement ben je dan aan het vormen. Genieten en ontspannen verdwijnen uit zicht.
  2. Kort lontje.

    Je lontje is erg aan het krimpen.

    Andere mensen in je omgeving krijgen het te verduren. Onredelijkheid en gejaagdheid nemen flink toe.

  3. Angst en piekeren. Angst, piekeren zijn symptomen die een grote invloed hebben op je welzijn. Zij kunnen dat behoorlijk ontregelen en dat is niet zo maar terug te draaien.
  4. Trage voortgang. Ondanks de vele tijd die je aan je studie besteedt, kom je maar weinig vooruit. Dat is een stressvolle ervaring, die meestal paniek oproept.
  5. Een perfectionistische houding. Een perfectionistische houding is vaak het gevolg van je onzekerheid en je angst. Je stelt onredelijke eisen aan jezelf en anderen. Tevredenheid is ver te zoeken.

Terug naar boven
Je bevindt je op de site:


Pensatore sites


Angst:Burn-out:Coachen:Ontspannen:Stress:Zelfkennis:Zelfvertrouwen:Interessante sites: