Organiseer jezelfAls je moeite hebt met het efficiënt organiseren van je werk. Het aanbrengen van structuur is niet jouw ding.

En zelfdiscipline is maar matig aanwezig, dan kan je werktijd een stressvol gebeuren zijn of worden. Dat moet je niet willen en dat is ook niet nodig. Door bewust met zaken bezig te zijn en structuur aan te brengen, gaan die dingen je ook makkelijker af en zijn ze duidelijk minder belastend voor je.


Bewust selecteren


Een veel voorkomende fout is dat mensen direct aan het 'organiseren' slaan. Belangrijk - onbelangrijk; spoed - kan wachten; enz.


Waar het omgaat is dat je bewust gaat selecteren. Daarna beslis je of iets direct moet worden afgehandeld.

Of dat je de opdracht op het prikbord gaat hangen.


Stel prioriteiten


Vraag je af wat je ermee aan moet. Zie je het nut er niet van, leg het dan terzijde. Concentreer je op zaken die je wel van belang acht. Haal die naar voren.


Ordenen


Breng een logische orde aan, zodat je overzicht hebt en behoudt. En zorg dat je je taak afmaakt, zodat hij niet nog eens op je desk verschijnt.


Tijdsindeling


Geef globaal aan hoeveel tijd je aan een taak kwijt bent.

Zorg voor een ruime, maar realistische planning en houd je daar aan. Las ook pauzes in om eventuele haastklusjes te kunnen wegwerken.


Actie


Kom in actie en stel niet uit. Pak de zaken bewust en direct aan, zodat je je werktijd zo optimaal mogelijk invult en stress minimaliseert.


Opruimen


Aan het eind van elke werkdag ruim je je bureau op. Wat klaar is berg je op. Je neemt je agenda van morgen door en leg de eventuele dossiers daarvan klaar. Zo kun je zinvol van start gaan.


Energievreters op je werk


Hoed je voor energievreters. Zij zijn stressoren en kunnen er sluipenderwijs voor zorgen dat je gaat disfunctioneren op je werk.


Ga bij het lezen van de volgende punten na welke voor jou heel herkenbaar zijn. Pak die punten aan. Nu heb je daar de energie nog voor. Later betaal je ervoor met een burn-out.


  1. Te veel werk. Vaak overuren maken, veelvuldig werk mee naar huis.
  2. Te weinig werk. Dit kan een slopende uitwerking op je hebben.
  3. Eentonig werk. Dit soort werk kan demotiverend werken.
  4. Te veel werk boven opleidingsniveau. Dit veroorzaakt een geweldige druk en faalangst.
  5. Werken onder je opleidingsniveau. Dit kan veel stress met zich meebrengen, omdat iedere uitdaging ontbreekt en er een ongewenste sleur ontstaat. Ongemotiveerdheid en cynisme krijgen geleidelijk de overhand.
  6. Te veel verantwoordelijkheid. Vaak wordt dit bij mensen neergelegd die daar niet of moeilijk mee kunnen omgaan.
  7. Weinig waardering. Dit kan demotiverend werken en je het gevoel geven dat je er niet toe doet.
  8. Te veel versnipperd werk en verstoringen. In deze situatie is verantwoord werken onmogelijk en ontstaan er spanningen.
  9. Zware emotionele belasting. Agressieve klanten, geen rugdekking door hogerhand bij conflicten.
  10. Tegenstrijdige opdrachten, verwachtingen en eisen. Onzekere leidinggevenden zijn de oorzaak van een dergelijk werkklimaat en leggen de basis voor veel onnodige stress.

De opsomming van deze stressoren op je werk laat zien hoe divers de aanleiding van stress kan zijn. Als je ervoor jezelf uit bent, welke van die stressoren invloed op jou hebben, dan kun je in actie komen.


Wat betekent dit voor mij?


Nu je allerlei stressoren op je werk hebt ontdekt, kun je stappen ondernemen om ze te elimineren. Doe dat met overtuiging. Neem kleine stappen, zodat je makkelijk in staat bent de regie en het overzicht te behouden.


Stuit je op zaken die je moeilijk vallen, schakel dan een vertrouwd persoon in om je daarbij te helpen en te steunen.

Het is juist goed om zaken vanuit verschillend perspectief te bekijken. Op die manier ontdek je verschillende mogelijkheden.


Succes!


Terug naar boven
Je bevindt je op de site:


Pensatore sites


Angst:Burn-out:Coachen:Ontspannen:Stress:Zelfkennis:Zelfvertrouwen:Interessante sites: