Herkennen van stressBij stress denken we aan bezorgd zijn over je baan,

je relatie, je gezondheid, of je wel over voldoende inkomsten beschikt om je rekeningen te betalen.

Als je op die wijze over stress denkt, dan staat stress

voor bezorgdheid.


Maar ook veranderingen zorgen voor stress. Of het nu 'goede' veranderingen (nieuwe baan, trouwen), of 'slechte' veranderingen (een ongeluk, een verlies) zijn, zij worden als stressvol ervaren.


Emotionele stress


De stress, die je krijgt in de omgang met mensen, noem je emotionele stress.


Meningsverschillen, conflicten kunnen je relatie danig veranderen. Je krijgt er een ander, vaak gespannen, gevoel bij.


Ziekte van jezelf of een naaste brengt verandering in je leven. Die verandering kan veel stress met zich meebrengen.


Omgevingsfactoren hebben een duidelijke invloed op je stresservaringen. Denk daarbij aan het stadsleven, het milieu, de politieke situatie, enz.

Abraham Lincoln:
"Uiteindelijk gaat het niet om de jaren die tellen in je leven, maar het leven in jouw jaren."


Burn-out


Als je teveel van jezelf eist, kunnen je lichaam en geest in protest komen. Het kan zelfs tot een burn-out leiden met alle vervelende gevolgen van dien. Op de site burnout-als-dank.nl vind je veel info over dit item.


Hormonale veranderingen, zoals in de puberteit of menopauze, zorgen ook voor veel stress.


Stressschaal voor volwassenen


Dankzij onderzoeken zijn er schalen ontworpen die aangeven hoe en in welke mate mensen een verandering in hun leven ervaren. De onderstaande tabel laat die voor volwassenen zien.

De gebeurtenisStresswaarde
Overlijden van de partner100
Scheiding60
Gevangenisstraf60
Overlijden naast familielid60
Ernstige ziekte45
Huwelijk45
Ontslag40
Seksproblemen30

Dat zijn voor de meeste mensen situaties, waar zij moeilijk mee kunnen omgaan. Zij ervaren een onmacht, die tot frustraties aanleiding geeft.


Er vindt een opbouw van stress plaats. Waardoor het voor hen nog moeilijker wordt om met de realiteit om te gaan. Vaak biedt deskundige hulp uitkomst.


Stressschaal voor jongeren


Ook zijn er onderzoeken bij jongeren gedaan en zij geven een soortgelijk beeld als bij volwassenen. Het overlijden van een ouder, een vriend(in) heeft een geweldige impact. Evenals bij de scheiding van de ouders voelen jongeren zich onmachtig.


De gebeurtenisStresswaarde
Overlijden van de ouder100
Overlijden van vriend(in)100
Scheiding van de ouders65
Puberteit60
Einde vriendschap45
Ernstige ziekte45
Huwelijk45
Studieproblemen40
Seksproblemen25

Hun gevoelsleven krijgt heftige emoties te verwerken. Omgaan met dergelijke emoties is voor menig jongere een onoplosbare opgave.


Zij raken daardoor danig gefrustreerd en bouwen een geweldige mentale en fysieke stress op. Een dergelijke situatie vraagt om hulp en begrip van hun omgeving.


Let op de 'kleintjes'


Bij stress denken we vaak aan gebeurtenissen met een grote impact, zoals bijvoorbeeld overlijden en scheiden. Maar het zijn juist de kleine ongemakken, die samen een geweldige gespannenheid kunnen veroorzaken. Lawaai, drukte, verkeer en geldzorgen zijn zaken, die dagelijks hun bijdrage leveren aan stresservaring.


Je kunt er niet nog meer bij hebben. En als dat toch gebeurt, dan gaat de stress overheersen en wordt het moeilijk om de werkelijkheid waar te nemen. Zowel mentaal als fysiek gaat het je dan slecht en is deskundige hulp nodig om je uit deze vervelende situatie te halen.


Terug naar boven
Je bevindt je op de site:


Pensatore sites


Angst:Burn-out:Coachen:Ontspannen:Stress:Zelfkennis:Zelfvertrouwen:Interessante sites: